jednodenní tuzemské i zahraniční zájezdy, vnitrostátní i mezinárodní autobusová doprava

Ostřihom, Visegrád, Szentendre

Termíny:

9.5.2020,

Popis:

Ostřihom - Ostřihomskou dominantou je Ostřihomská bazilika , největší chrám v Maďarsku. Vypíná se na výrazném skalním ostrohu na veletoku Dunaje v areálu bývalého královského hradu na základech staršího chrámu a je viditelná ze vzdálenosti i několika desítek kilometrů. Základní kámen baziliky byl položen r. 1822. Současně s výstavbou chrámu byla postavena řada církevních i světských budov souvisejících s bazilikou. Slavnostní vysvěcení pak proběhlo 31. srpna 1856 za účasti císaře Františka Josefa I. K této příležitosti složil Franz Liszt Ostřihomskou mši a osobně ji dirigoval.

Visegrád - Jenom asi 20 km od Ostřihomi leží malé městečko Visegrád. Visegrád rozkládající se v příkrém zákrutu Dunaje, je nejkrásnější částí ohbí Dunaje a jeho skutečným symbolem. Většina turistů přijede do Visegrádu prokoumat zbytky městské historie – jeho renesanční palác a přilehlou tvrz. V roce 1330 byl ve Visegrádu, městě, které bylo ve 14. století povýšeno na město hlavní, dokončen nový královský palác, tehdy největší komplex budov v Maďarsku. Bohatě zdobené sloupy z červeného mramoru a nádherně tesané studny na nádvořích působí dodnes nádherou, která zařadila Královský palác velkého renesančního panovníka k nejhonosnějším rezidencím 15. století. Nejcennější pozůstatky jsou vystaveny v Matyášově muzeu. Szentendre - přitahuje své návštěvníky pro malebnou architekturu a zejména pro hojnost uměleckých muzeí a galerií. Multikulturní město patří k vyhledávaným turistickým cílům v Maďarsku.

Program:

- odjezd v 5 z Brankovic, 6 hod. od BOHÉMY - Janáčkova divadla, návrat okolo 23 hodiny.

Cena:

800,- Kč/osobu
770,- Kč/děti a senioři

Cena zahrnuje:

- dopravu
- průvodce

Cena nezahrnuje:

- vstupné
- cestovní pojištění - viz. ceník cestovního pojištění

Nástupní místa:

Brankovice, Nesovice, Bučovice, Slavkov u Brna, Slatina, Brno - od Janáčkova divadla, dále zastavíme dle domluvy.

Na místo se dostavte 10 minut před plánovaným odjezdem autobusu.

TiskTisk informací o zájezdu (bude zobrazen náhled před tiskem)